Hjälpprojekt i Tjeckien

Stöd till barnhem och hjälpcentra i Tjeckien

Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till barnhem och hjälpcentra belägna i Böhmen-regionen i Tjeckien. Hjälpsändningen bestående av kläder och skor i olika storlekar och anpassade för årstiden delades ut till närmare 80 barn och ungdomar i åldrarna 4-18 år på barnhem och hjälpcentra i mellersta och nordvästra Böhmen-regionen i Tjeckien.

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Tjeckien