Hjälpprojekt i Tjeckien

Stöd till barnhem och hjälpcentra i Tjeckien

Hjälpprojekt i Tjeckien

Distribution av Helping Hands biståndsleveranser till hjälpbehövande i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på barnhem och hjälpcentra i Mellersta Böhmen regionen i Tjeckien. Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna där det många gånger bara finns medel till det allra

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Tjeckien