Hjälpprojekt i Tjeckien

Stöd till barnhem och hjälpcentra i Tjeckien

Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälpsändning har distribuerats till två barnhem belägna i Södra Böhmen-regionen i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på de två barnhemmen belägna i södra Böhmen-regionen. Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna, där det många gånger bara finns medel

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Tjeckien