GDPR och vår integritetspolicy

GDPR och vår integritetspolicy

Helping Hands integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

För att vår verksamhet ska fungera behöver vi ibland behandla personuppgifter och vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dem. Vilken typ av personuppgifter vi samlar in och hanterar beror på vilken kontakt du har med oss. Det kan röra sig om person- och kontaktuppgifter såsom namn, mobiltelefonnummer, e-postadress, fysisk adress samt faktura- och postadress. Informationen kan också behövas i olika avtal. De personuppgifter som når oss exempelvis via Swish behövs för att kunna ta emot din gåva. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Vid kontakt med företag som i första hand skänker textilier kan vi även behöva kontaktuppgifter. Dessa kan då komma att användas för att kommunicera med dig, skicka en julhälsning, tacka dig eller berätta vilka resultat som uppnåtts. Vi lagrar likaså vissa personuppgifter i enlighet med vad som krävs enligt lag. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dessa tas bort när de inte längre är aktuella. Du kan när som helst begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen om du anser att Helping Hands behandlat dina personuppgifter felaktigt.

Uppgifter som vi kan behöva samla in används exempelvis till goodwillskapande verksamhet, som marknadsföring eller statistik. På Helping Hands webbsida använder vi oss av ett statistikprogram för att få information om antalet besökare. Inga personuppgifter spåras, lagras eller skickas till tredje part. Detta gäller även din IP-adress vilken förblir helt anonymiserad. I praktiken innebär det att vi inte kan se, lagra eller spara de IP-adresser som besöker vår hemsida.

Organisationen Helping Hands är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är Helping Hands som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

Vi använder cookies för att hemsidan ska fungera optimalt. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program och den innehåller information i anonymiserad form. Vi sparar ingen personlig information via cookies. På vissa av våra sidor använder vi oss av videolänkar till YouTube som i sin tur använder cookies för att spåra användning av videon i fråga. Om du väljer att titta på externa YouTube-videolänkar som finns på hemsidan gäller istället YouTube´s privacy policy.

Du kan när som helst ta bort alla cookies som finns på din dator och ställa in din webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och det kan innebära att en del tjänster och funktioner kanske inte fungerar.