Helping Hands utförda Projekt

På följande sidor finner Ni ett axplock av utförda och avslutade hjälpsändningar och projekt som har slutförts av Helping Hands.

Genomförda hjälpsändningar och projekt

Utfört projekt i Slovakien

Utfört projekt i Slovakien Helping hands hjälpsändning har distribuerats till 13 barnhem belägna i nordvästra Slovakien. Föreståndarna på de olika institutionerna förklarade att biståndet betydde oerhört för dem då det har varit tämligen svårt för hemmen i dessa kristider och uttryckte samtidigt hur väldigt tacksamma de är för den ypperliga

Läs mer »

Fler genomförda projekt