Vad är Helping Hands?

Helping Hands är en oberoende ideell hjälporganisation som grundades i Stockholm år 1995. Organisationen bildades av en liten skara människor som hade en önskan om att vara till hjälp för de som är i behov av stöd i främst Östeuropa och de Baltiska länderna. Senare inkluderades även andra mottagningsländer i våra hjälpinsatser.

Kärnan i vår hjälpverksamhet är direkt stöd till behövande på hjälpcentra och barnhem som är i behov av snabba hjälpinsatser och som inte kan vänta på mer långsiktig hjälp. Detta sker genom att vi samlar in och överlämnar förnödenheter i huvudsak i form av skor och kläder.

 

Vi startade med att skicka sjukvårdsutrustning till ett sjukhus i Lettland, som vi fick från det nedlagda Boo sjukhus i Nacka. Läget var akut då de var i stort behov av utrustning och utan vårt stöd hade de haft svårt att fortsätta sin verksamhet. Vi har sedan dess hjälpt till på många olika platser och det är med stor tillfredsställelse som vi kunnat slutföra varje åtagande.


Följande är de länder
dit Helping Hands vid några eller flera tillfällen har skickat hjälpsändningar till under årens lopp: Bosnien-Herzegovina, Colombia, Israel, Kroatien, Lettland, Libanon, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Thailand, Tjeckien och Ungern.

Under Globala Projekt finner ni ett axplock av insatser som Helping Hands har genomfört samt pågående hjälpsändningar och projekt som vi arbetar med fortlöpande.

 

Mellan åren 2001-2016 har Helping Hands även anordnat årliga julbord i Stockholm där människor i behov av hjälp tillsammans har fått uppleva julens glädje och gemenskap. Från 2017 och framåt skänker vi istället julmatkassar till förmån för behövande i Stockholm som gett stor glädje och mättat många.

 

Helping Hands har mycket att tacka de generösa människor och företag som har donerat kläder och andra förnödenheter till våra hjälpsändningar. Ert stöd har möjliggjort att vi har kunnat hjälpa så många behövande genom åren.