Hjälpprojekt i Ungern

Stöd till barnhem och hjälpcentra i Ungern

Hjälpprojekt i Ungern

Helping Hands hjälpsändning har distribuerats till ukrainska flyktingar som har anlänt till Ungern samt till ett hjälpcentra för socialt utsatta och fattiga barnfamiljer. Hjälpsändningen mottogs med stor glädje av både ukrainska flyktingar och ett hjälpcentra i centrala Ungern. Leveransen innehöll skor och kläder i olika storlekar tillsammans med andra förnödenheter.

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Ungern