Hjälpprojekt i Colombia

Genomförda hjälpsändningar och projekt till stöd för behövande i Colombia

Hjälpprojekt i Colombia

Helping Hands hjälpsändning har nått fram till närmare 5000 behövande. Helping Hands hjälpsändning har nått fram och distribuerats till flera konfliktdrabbade områden i Colombias nordvästra region dit många tvångsförflyttade familjer har flytt för att undkomma våldet och oroligheterna. Distributionen skedde genom Colombias sociala myndigheter tillsammans med flera lokala hjälporganisationer på

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Colombia