Hjälpprojekt i Colombia

Helping Hands hjälpsändning har nått fram till närmare 5000 behövande.

Helping Hands hjälpsändning har nått fram och distribuerats till flera konfliktdrabbade områden i Colombias nordvästra region dit många tvångsförflyttade familjer har flytt för att undkomma våldet och oroligheterna.

Distributionen skedde genom Colombias sociala myndigheter tillsammans med flera lokala hjälporganisationer på plats och gynnade närmare 5000 personer där varje person i genomsnitt fick 4 klädesplagg var. I regel skedde distributionen från centralt valda distributionspunkter i varje ort dit behövande från angränsande slumområden själva kom för att hämta de klädesplagg de behövde.

En del av hjälpsändningen nådde även fram till sydvästra Colombia där fattigdomen är mycket svår och omfattande. På bilderna får ni se när samtliga elever på en skola i regionen fick nya fotbollströjor och hur glada skolbarnen blev vid distributionen.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR