Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälpsändning har distribuerats till närmare 500 hjälpbehövande.

Detta på 12 barnhem och institutioner i centrala Bohemia regionen i Tjeckien. Biståndet bestod av kläder, skor, sportartiklar samt leksaker som de olika institutionerna kom och hämtade på anvisad plats. Det var med stor glädje som förnödenheterna mottogs av de olika hemmen då biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna. 

Tack alla ni som hjälpte till att göra denna hjälpinsats möjlig.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR