Hjälpprojekt i Colombia

2500 tvångsförflyttade familjer tog del av Helping Hands hjälpsändning.

Helping Hands hjälpsändning av både kläder, skor, leksaker samt hushållsartiklar distribuerades till över 2500 tvångsförflyttade fattiga familjer genom Colombias Nationella Katastrofråd tillsammans med flera lokala hjälporganisationer.

Distributionen av förnödenheterna försenades dock på grund av svåra översvämningar och jordskred i landet. Distributionen utfördes i Nordvästra Colombia samt dess förorter där fattigdomen är mycket svår och omfattande.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR