Hjälpprojekt i Tjeckien

Förnödenheter från Helping Hands har distribuerats till närmare 1000 hjälpbehövande på 24 barnhem och institutioner i nordöstra Tjeckien.

Hjälpsändningen bestod av 296 lådor som var fyllda med kläder, skor och leksaker. De olika institutionerna kom och hämtade förnödenheterna på anvisad plats och de mottogs med stor glädje på de olika hemmen då biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna betydligt.

Stort tack till alla er som hjälpte till att göra denna hjälpinsats möjlig.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR