Hjälpprojekt i Tjeckien

Stöd till barnhem och hjälpcentra i Tjeckien

Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till hjälpcentra och barnhem i Tjeckien. På bilderna får Ni följa den glädje som spreds när nya skor mottogs på ett flertal barnhem i centrala Bohemia regionen i Tjeckien. Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna där det många gånger bara finns medel till

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Tjeckien