Hjälpprojekt i Tjeckien

Stöd till barnhem och hjälpcentra i Tjeckien

Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälptransporter har nått fram och distribuerats på barnhem i Tjeckien. Det var med stor glädje som hjälpsändningarna mottogs på två olika barnhem belägna i mellersta Böhmen regionen i Tjeckien. Barnhemmen hyser tillsammans närmare 60 barn och ungdomar. Bilderna visar några av alla dem som tog del av hjälpsändningarna

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Tjeckien