Hjälpprojekt i Tjeckien

Stöd till barnhem och hjälpcentra i Tjeckien

Hjälpprojekt i Tjeckien

Förnödenheter från Helping Hands har distribuerats till närmare hundra barn på tre olika barnhem belägna i Mellersta Böhmen-regionen i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på de tre barnhemmen som tillsammans hyser närmare hundra barn och ungdomar från fem till arton år.

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Tjeckien