Hjälpprojekt i Tjeckien

Stöd till barnhem och hjälpcentra i Tjeckien

Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till 3 olika barnhem belägna i nordvästra Böhmen regionen samt Zlin distriktet i Tjeckien. Föreståndarna på de olika institutionerna berättade att biståndet är mycket uppskattat då det har varit svåra tider för många av hemmen det senaste året. De uttryckte sin glädje och tacksamhet vid

Läs mer »

Fler genomförda projekt i Tjeckien