Hjälpprojekt i Tjeckien

Distribution av Helping Hands biståndsleveranser till hjälpbehövande i Tjeckien.

Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på barnhem och hjälpcentra för socialt utsatta familjer i Mellersta Böhmen regionen i Tjeckien. Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna där det många gånger bara finns medel till det allra nödvändigaste.

På bilderna kan ni se när hjälptransporten distribueras på ett av barnhemmen och hur glada alla blev när de mottog sina nya plagg och andra förnödenheter. De äldre barnen och tonåringarna valde själva vad de behövde från hjälpsändningen.

Varmt tack alla Ni som bistått och därigenom gjorde denna glädjerika hjälpinsats möjlig.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR