Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälptransport har distribuerats på barnhem och hjälpcentra i Tjeckien.

Det var med stor glädje som hjälpsändningen mottogs på både barnhem och hjälpcentra belägna i Böhmen regionen samt norra Tjeckien. Bilderna är från två av barnhemmen och visar några av alla dem som tog del av hjälpsändningen och hur glada alla blev för sina nya kläder, boots och andra förnödenheter. De äldre barnen och tonåringarna valde själva vad de behövde från hjälptransporterna.

Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna där det många gånger bara finns medel till det allra nödvändigaste.

Varmt tack till alla er som var med och gjorde dessa glädjerika hjälpinsatser möjliga!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR