Hjälpprojekt i Tjeckien

Närmare 900 hjälpbehövande tog del av förnödenheterna från Helping Hands.

Helping Hands hjälpsändningar fyllda med kläder, skor och leksaker har distribuerats till närmare 900 hjälpbehövande stationerade på 25 olika barnhem och institutioner i Bohemia regionen i Tjeckien. Det var med stor glädje som förnödenheterna mottogs på de olika hemmen då biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna.

Tack alla ni som har varit med och gjort denna hjälpinsats möjlig.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR