Hjälpprojekt i Ungern

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till barnhem och hjälpcentra i centrala, nordvästra och norra Ungern.

Det var med stor glädje som hjälpsändningen bestående av julklappar, kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på ett hem för funktionshindrade barn i centrala Ungern. Julklappar skänktes även till ett barnhem i norra Ungern samt till hjälpcentra för socialt utsatta och fattiga barnfamiljer i nordvästra Ungern.

Gåvorna var mycket uppskattade då många inte har de resurser som krävs för att få ihop till julklappar eller till alla de skor och kläder som behövs utan bara har medel till det allra nödvändigaste.

Varmt tack till alla er som bistått och därigenom gjorde denna glädjefyllda hjälpinsats möjlig.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR