Hjälpprojekt i Tjeckien

Distribution av Helping Hands biståndsleveranser till hjälpbehövande i Tjeckien.

Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på barnhem och hjälpcentra i Mellersta Böhmen regionen i Tjeckien. Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna där det många gånger bara finns medel till det allra nödvändigaste.

På bilderna får ni se när hjälpsändningen distribueras på ett av barnhemmen som hyser 25 barn och ungdomar från 6-18 år och hur glada de blev när de mottog sina nya plagg. De äldre barnen och tonåringarna valde själva vad de behövde från hjälptransporten.

Varmt tack alla Ni som bistått och därigenom gjorde dessa glädjerika hjälpinsatser möjliga.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR