Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till barnhem och institutioner i Tjeckien.

På bilderna får Ni följa den glädje som spreds när nya kläder och skor mottogs på ett av barnhemmen i centrala Bohemia regionen i Tjeckien. Föreståndarna uttryckte sin tacksamhet för hjälpleveranserna då biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna betydligt.

Tack alla Ni som hjälpte till att göra denna biståndsinsats möjlig.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR