Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till hjälpcentra och barnhem i Tjeckien.

På bilderna får Ni följa den glädje som spreds när nya skor mottogs på ett flertal barnhem i centrala Bohemia regionen i Tjeckien. Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna där det många gånger bara finns medel till det allra nödvändigaste.

Tack alla Ni som bistått och därigenom gjorde dessa glädjerika hjälpinsatser möjliga.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR