Hjälpprojekt i Tjeckien

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till barnhem och institutioner i Tjeckien.

På bilderna får Ni följa den glädje som spreds när nya kläder och skor mottogs på ett av barnhemmen i centrala Bohemia regionen i Tjeckien. Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna där det många gånger bara finns medel till det allra nödvändigaste.

Varmt tack till alla Er som hjälper till att göra dessa glädjerika hjälpinsatser möjliga.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR