Helping Hands hjälptransport har distribuerats på barnhem och hjälpcentra i Tjeckien. Det var med stor glädje som hjälpsändningen mottogs på både barnhem och hjälpcentra belägna i Böhmen regionen samt norra…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till barnhem belägna i Böhmen-regionen i Tjeckien. Hjälpsändningen bestående av kläder och skor i olika storlekar och anpassade för årstiden delades ut till närmare 80…

Helping Hands hjälptransporter har nått fram och distribuerats på barnhem i Tjeckien. Det var med stor glädje som hjälpsändningarna mottogs på två olika barnhem belägna i mellersta Böhmen regionen i…

Helping Hands biståndsleveranser har nått fram till hjälpbehövande i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på två barnhem och ett hjälpcentra för…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till 3 olika barnhem belägna i både Böhmen regionen samt i sydöstra och västra Tjeckien. Barnhemmen hyser tillsammans närmare 70 barn och ungdomar. På bilderna…

Helping Hands hjälpsändningar har distribuerats till barnhem i mellersta och nordvästra Böhmen-regionen i Tjeckien samt till ett hjälpcentra för socialt utsatta och fattiga barnfamiljer i norra Slovakien. På de olika…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till barnhem och hjälpcentra belägna i Böhmen-regionen i Tjeckien. Hjälpsändningen bestående av kläder och skor i olika storlekar och anpassade för årstiden delades ut till…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till flyktingförläggningar som hyser Ukrainska flyktingar som har anlänt till Tjeckien samt till barnhem och hjälpcentra i regionen. Det var med stor glädje som hjälpsändningarna…

Distribution av Helping Hands biståndsleveranser till hjälpbehövande i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på barnhem och hjälpcentra för socialt utsatta familjer…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till 5 olika barnhem samt till ett hjälpcentra i Tjeckien. Det var med stor glädje som hjälpsändningarna mottogs på 5 olika barnhem och ett hjälpcentrum…