Helping Hands hjälpsändning har nått fram till närmare 5000 behövande. Helping Hands hjälpsändning har nått fram och distribuerats till flera konfliktdrabbade områden i Colombias nordvästra region dit många tvångsförflyttade familjer…

2500 tvångsförflyttade familjer tog del av Helping Hands hjälpsändning. Helping Hands hjälpsändning av både kläder, skor, leksaker samt hushållsartiklar distribuerades till över 2500 tvångsförflyttade fattiga familjer genom Colombias Nationella Katastrofråd…

Helping Hands hjälpsändning distribuerades till närmare 3000 tvångsförflyttade familjer. Helping Hands hjälpsändning nådde fram till konfliktområden i Colombia.Tillsammans med flera lokala hjälporganisationer samt Röda Korset kunde Helping Hands hjälpsändning distribueras…

Nödställda i Colombia tog del av Helping Hands hjälpsändning. Helping Hands är en av de få hjälporganisationer som har kunnat nå ända fram till den mest avlägsna och fattigaste regionen…

Förnödenheter nådde ut till 500 familjer som blev av med sina hem efter skogsbrand. Över 500 familjer i centrala nordvästra Colombia förlorade sina hem i den förödande skogsbranden som härjade…