Helping Hands hjälptransporter har nått fram och distribuerats på barnhem i Tjeckien. Det var med stor glädje som hjälpsändningarna mottogs på två olika barnhem belägna i mellersta Böhmen regionen i…

Helping Hands hjälptransport har distribuerats till tre barnhem samt till ett hem för funktionshindrade barn belägna i norra och centrala Ungern. Det var med stor glädje som hjälpsändningen bestående av…

Helping Hands biståndsleveranser har nått fram till hjälpbehövande i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på två barnhem och ett hjälpcentra för…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till 3 olika barnhem belägna i både Böhmen regionen samt i sydöstra och västra Tjeckien. Barnhemmen hyser tillsammans närmare 70 barn och ungdomar. På bilderna…

Helping Hands hjälpleverans har distribuerats till ett hjälpcentra för socialt utsatta barnfamiljer i Ungern. Det var med stor glädje som nya kläder, skor samt andra hjälpmedel skänktes till ett hjälpcentrum…

Helping Hands hjälpsändningar har distribuerats till barnhem i mellersta och nordvästra Böhmen-regionen i Tjeckien samt till ett hjälpcentra för socialt utsatta och fattiga barnfamiljer i norra Slovakien. På de olika…

Helping Hands hjälptransport har distribuerats till ett hjälpcentra och till barnhem belägna i centrala och norra Ungern samt till ukrainska flyktingar nära gränsen. Det var med stor glädje som hjälpsändningen…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till barnhem och hjälpcentra belägna i Böhmen-regionen i Tjeckien. Hjälpsändningen bestående av kläder och skor i olika storlekar och anpassade för årstiden delades ut till…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till flyktingförläggningar som hyser Ukrainska flyktingar som har anlänt till Tjeckien samt till barnhem och hjälpcentra i regionen. Det var med stor glädje som hjälpsändningarna…

Helping Hands hjälpsändning har distribuerats till ukrainska flyktingar som har anlänt till Ungern samt till ett hjälpcentra för socialt utsatta och fattiga barnfamiljer. Hjälpsändningen mottogs med stor glädje av både…