Utfört projekt i Rumänien

Helping Hands hjälpsändning av kläder och skor har nått fram och distribuerats till över 600 barn och ungdomar på 9 olika institutioner och barnhem i Rumänien.

Distributionen skedde genom lokala hjälporganisationer tillsammans med de sociala myndigheterna i landet.

Förnödenheterna nådde ut till barnhem och institutioner belägna i västra Rumänien. Förutom distributionen av hjälpsändningen anordnades även olika aktiviteter med sång och musik där barnen aktivt fick medverka i olika shower och dansuppträdanden.

Ett stort tack till alla Er som har varit med och sponsrat denna hjälpsändning.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR