Hjälpprojekt i Tjeckien

Förnödenheter från Helping Hands har distribuerats till närmare hundra barn på tre olika barnhem belägna i Mellersta Böhmen-regionen i Tjeckien.

Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på de tre barnhemmen som tillsammans hyser närmare hundra barn och ungdomar från fem till arton år. På bilderna får ni följa några av barnen och hur glada de blev när de fick sina nya plagg. De äldre barnen och tonåringarna valde själva vad de behövde från hjälptransporten.

Biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna, där det många gånger bara finns medel till det allra nödvändigaste.

Stort tack till alla er som har hjälpt till att göra dessa glädjerika hjälpinsatser möjliga.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR