Utfört projekt i Rumänien Helping Hands hjälpsändning av kläder och skor har nått fram och distribuerats till över 600 barn och ungdomar på 9 olika institutioner och barnhem i Rumänien.…