Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till flyktingförläggningar som hyser Ukrainska flyktingar som har anlänt till Tjeckien samt till barnhem och hjälpcentra i regionen. Det var med stor glädje som hjälpsändningarna…

Helping Hands hjälpsändning har distribuerats till ukrainska flyktingar som har anlänt till Ungern samt till ett hjälpcentra för socialt utsatta och fattiga barnfamiljer. Hjälpsändningen mottogs med stor glädje av både…

Distribution av Helping Hands biståndsleveranser till hjälpbehövande i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på barnhem och hjälpcentra för socialt utsatta familjer…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till 5 olika barnhem samt till ett hjälpcentra i Tjeckien. Det var med stor glädje som hjälpsändningarna mottogs på 5 olika barnhem och ett hjälpcentrum…

Julmatkassar skänktes till förmån för behövande i Stockholm inför julen 2021. Helping Hands har haft den stora glädjen att i december månad återigen dela ut julmatkassar till behövande. Våra rutiner…

Helping Hands hjälptransporter har distribuerats till 3 olika barnhem belägna i nordvästra Böhmen regionen samt Zlin distriktet i Tjeckien. Föreståndarna på de olika institutionerna berättade att biståndet är mycket uppskattat…

Helping Hands hjälpsändning har distribuerats och skänkts till behövande i nordvästra Tjeckien. Hjälpsändningen bestående av kläder och skor anpassade för årstiden delades ut till närmare 70 barn i åldrarna 4-18…

Helping Hands hjälpsändning har distribuerats till två barnhem belägna i Södra Böhmen-regionen i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på de två…

Förnödenheter från Helping Hands har distribuerats till närmare hundra barn på tre olika barnhem belägna i Mellersta Böhmen-regionen i Tjeckien. Det var med stor glädje som nya kläder, skor och…

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till barnhem och hjälpcentra i Tjeckien. Det var med stor glädje som leksaker, nya kläder och skor samt andra förnödenheter mottogs på barnhem samt hjälpcentra…