Helping Hands
English     Svenska   

Hjälpprojekt i Ungern

Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Nuvarande bild:      Totala antal bilder:

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till barnhem och institutioner i centrala och västra Ungern.

Helping Hands hjälpsändning fylld med ryggsäckar innehållande leksaker, minnespel, ritblock, tuschpennor och andra gåvor distribuerades till ett barnhem för funktionshindrade barn vid en poesitävling i centrala Ungern. Dessutom skänktes skor, kläder och andra förnödenheter till hjälpcentra för socialt utsatta och fattiga barnfamiljer i västra Ungern.

På bilderna får Ni följa den glädje som spreds när förnödenheterna mottogs på de olika hemmen.

Tack alla Ni som bistått och därigenom gjorde dessa glädjerika hjälpinsatser möjliga.< Föregående sida