Helping Hands
English     Svenska   

Hjälpprojekt i Ungern

Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Nuvarande bild:      Totala antal bilder:

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till barnhem och hjälpcentra i centrala och Norra Ungern.

Det var med stor glädje som hjälptransporterna bestående av jackor, kläder, skor, sportartiklar, rullgardiner och andra förnödenheter mottogs på de olika hemmen samt hjälpcentra för behövande och fattiga barnfamiljer.

Varmt tack till alla Er som har varit med och gjort dessa glädjerika biståndsinsatser möjliga.< Föregående sida