Helping Hands
English     Svenska   

Hjälpprojekt i Tjeckien

Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Nuvarande bild:      Totala antal bilder:

Distribution av Helping Hands biståndsleverans till hjälpbehövande i Tjeckien.


Det var med stor glädje som nya kläder, skor och andra förnödenheter mottogs på ett barnhem i centrala Bohemia Regionen i Tjeckien. Barnhemmet hyser närmare 40 barn som alla blev jätteglada när de fick sina nya saker.

Tack alla Ni som bistått och därigenom gjorde denna glädjerika hjälpinsats möjlig.< Föregående sida