Helping Hands
English     Svenska   

Hjälpprojekt i Tjeckien

Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Nuvarande bild:      Totala antal bilder:

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till barnhem och institutioner i Tjeckien.


På bilderna får Ni följa den glädje som spreds när nya kläder och skor mottogs på ett av barnhemmen i centrala Bohemia regionen i Tjeckien. Föreståndarna uttryckte sin tacksamhet för hjälpleveranserna då biståndet hjälper till att underlätta levnadsförhållandena på institutionerna betydligt.

Tack alla Ni som hjälpte till att göra denna biståndsinsats möjlig.< Föregående sida