Helping Hands
English     Svenska   

Vad är Helping Hands

Helping Hands är en oberoende ideéll hjälporganisation som grundades i Sverige år 1995, av en liten skara människor med en önskan att vara till hjälp och assistans till de som är i behov av stöd i främst Östeuropa och de Baltiska länderna. På senare år har även andra mottagningsländer inkluderats i hjälpsändningarna.

Vi startade med att skicka sjukvårdsutrustning till ett sjukhus i Lettland, som vi fick från det nedlagda Boo sjukhus i Nacka. Läget var akut då de var i stort behov av utrustning och utan vårt stöd hade de haft svårt att fortsätta sin verksamhet.

Vi har sedan dess hjälpt till på många olika platser och det är med stor tillfredsställelse som vi kunnat slutföra varje åtagande.

Helping Hands har mycket att tacka de generösa människor och företag som donerat kläder och andra förnödenheter till våra hjälpsändningar. Ert stöd har möjliggjort att vi har kunnat hjälpa många behövande.