Helping Hands
English     Svenska   

Hjälp oss att hjälpa andra!

Tack för att du vill stödja Helping Hands!

I närmare två decennier har Helping Hands haft möjlighet att genom våra hjälpsändningar stödja tusentals barn, ungdomar och fattiga familjer mycket tack vare alla er sponsorer. Ert stöd har gett dem möjlighet till en bättre och ljusare framtid.

Du kan göra en viktig insats idag genom att bidra till Helping Hands hjälparbete och därigenom hjälpa oss att fortsätta skicka hjälpleveranser till behövande.Skänk Er gåva via Helping Hands Plusgiro konto:

92 04 16 - 5